Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Training

#onthejobtraining #analizapotrzeb #careercoaching

Cel

#rozwójprzedsiębiorczości

HISTORIA

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest wydziałem Urzędu Miejskiego w  Zabrzu, który został powołany przez Panią Prezydent Miasta Zabrze. Ten podmiot ma za zadanie kompleksową obsługę i doradztwo skierowane do przedsiębiorców wśród mieszkańców Zabrza. Wydział organizuje także liczne szkolenia, spotkania i konferencje promujące przedsiębiorczość.

PIERWSZY KONTAKT

Podczas Targów Business Expo w Nowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które odbywały się w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, po mojej prelekcji z ramienia ICF Poland oddział Śląsk rozmawiając z z Panią Sekretarz Miasta Zabrze na temat profesjonalnego coachingu  ICF pani Sekretarz przedstawiła mnie również  Pani Katarzynie Kuci – szefowej Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmawiałyśmy wtedy o rozwoju biznesu poprzez profesjonalny coaching. Po Kongresie skontaktowałyśmy się z Panią Katarzyną i  wówczas zdecydowałyśmy się na podjęcie współpracy i zrealizowanie szkolenia dla śląskich przedsiębiorców.

REALIZACJA

Kolejnym etapem było spotkanie, podczas którego przeanalizowałyśmy: grupę docelową oraz cel i zakres szkolenia. Dla Pani Katarzyny najważniejsze było to, aby wybrane szkolenie rozwiązywało realny problem przedsiębiorców. Aby rzeczywiście pomogło im w rozwoju, nie tylko osobistym, ale przede wszystkim w rozwoju ich biznesów. Zaproponowane szkolenie zakładało między innymi nauczenie uczestników  definiowania celów metodą SMART-ER, określania priorytetów matrycą Eisenhover’a, oraz pokazanie i nauczenie korzystania z mojego autorskiego narzędzia – „siatki dylematów wielu”.

ZAKRES PRAC

– analiza potrzeb Klienta – wraz z pracownikami ZCRP analiza potrzeb szkoleniowych reprezentantów małych i średnich przedsiębiorstw, doprecyzowanie grupy docelowej,

– szkolenie i warsztaty dla wybranej grupy docelowej

– career coaching – wybrane elementy.

Zobacz podobne Training
Training

#onthejobtraining #analizapotrzeb #careercoaching

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

#rozwójprzedsiębiorczości

czytaj więcej