Kapituła konkursu Zabrzański Biznesplan

We wtorek 02.02.2016 roku byłam członkiem kapituły oceniającej w konkursie Zabrzański Biznesplan.

Celem Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.

Konkurs ma zasięg europejski, a wspierają go nie tylko władze miasta z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik na czele, ale i organizacje otoczenia biznesu i firmy z całej Polski – dzięki ich pomocy znaczenie Konkursu stale rośnie, a wsparcie laureatów Konkursu w ich działalności biznesowej jest coraz większe. To wielkie wsparcie dla laureatów, oznacza również wsparcie dla przedsiębiorczości w naszym mieście, regionie i kraju.
Podczas dwóch edycji Konkursu laureaci zdobyli wiele cennych nagród ufundowanych przez Sponsorów Konkursu – były to nagrody pieniężne, lokale na prowadzenie działalności gospodarczej, programy komputerowe, promocja medialna, sesje coachingowe, kursy językowe, obsługa prawna, obsługa księgowa, gotowe do użycia strony internetowe, urządzenia biurowe, bonusy edukacyjne, wypoczynkowe i wiele innych. Łączna pula nagród podczas drugiej edycji Konkursu wyniosła około 150.000,00 zł.

Konkurs Zabrzański Biznesplan 2015 jest organizowany z inicjatywy prezydent Zabrza, która pełni funkcję przewodniczącej kapituły oraz powołuje jej członków.


„Rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu każdego miasta […]”
Małgorzata Mańka – Szulik Prezydent Miasta Zabrze