Training

1.On the job training
2. Outdoor
3. Games
4. Workshops

Training to zestaw czterech najważniejszych form szkoleniowych, które w każdym przypadku mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników danej organizacji. Różnica między tymi formami, polega przede wszystkim na złożoności grupy docelowej, jest to cały zespół, np. różne działy danej firmy lub indywidualny pracownik. W pierwszym etapie współpracy, każdorazowo realizowana jest analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych danej firmy, czy pracownika - czyli tak zwany audyt rozwojowy. To pozwala na dopasowanie zakresu, rodzaju i charakteru treningu.

1. On the job training

To indywidualny training z danym pracownikiem, który ma uzmysłowić mu jakie błędy popełnia w trakcie pracy. Doskonałym przykładem może być praca handlowca, który wymaga poprawy swoich wyników sprzedażowych. Trener uczestniczy wtedy w jego spotkaniach handlowych jako osoba trzecia, obserwując go jako partner i wyłapując błędy popełniane podczas kontaktów handlowca z kontrahentem. W kolejnym etapie wypracowywane są ścieżki unikania błędów i zastępowania ich prawidłowymi zachowaniami w kontaktach handlowych. Wszystko po to, by osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.

2. Outdoor

Jest to usługa każdorazowo szyta na miarę indywidualnych potrzeb szkoleniowych danej firmy, czy instytucji. To zdecydowanie największa jej zaleta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z wymagającymi Klientami, z wielką precyzją realizowana jest analiza potrzeb danego podmiotu, a co za tym idzie, dobierany jest także odpowiedni typ szkolenia. Te realizowane są outdoorowo, czyli w warunkach pozabiurowych, np. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czy w górach. Takie szkolenia mają na celu przede wszystkim rozwiązanie problemu, który utrudnia funkcjonowanie danego podmiotu, przez integracje pracowników i wspólne wykonywanie zadań.

3. Games

Produkt, który wchodzi w skład outdooru. To szkolenia dostosowane do potrzeb danej organizacji, które realizowane są aby wyrwać ludzi ze środowiska pracy i wrzucić w inną rzeczywistość. Ci niejednokrotnie dostają absurdalne dla nich zadania, które realizują w niestandardowych, lecz dobrze przemyślanych ze względu na cel szkolenia grupach. Najprostszym i najtrudniejszym jednocześnie celem może być integracja działów w danej firmie. Przykładowo, realizowane są takie gry jak: W 8 godzin dookoła miasta, Ratowniczy Duch,  gry managerskie, czy dedykowane podchody.

4. Workshops

To warsztaty w małych grupach polegające na przepracowywaniu problemów na realnych przykładach. Uczestnicy warsztatów dzielą się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie, który już znalazł swoje rozwiązanie w ich działach/firmach, czy w ogóle w środowisku. Taka warsztatowa forma poszukiwania rozwiązania problemu i konsultacji z innymi specjalistami, świetnie sprawdza się zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w niewielkich firmach nie posiadających rozbudowanej struktury.