HR Consulting

1. Rekrutacja
2. Zatrudnienie
3. Zwalnianie
4. Dokumentacja kadrowa, KP
5. Procesy HR-owe
6. MindSonar

HR Consulting to zestaw usług, dedykowanych firmom, które nie mają wewnętrznych struktur HR. W ramach uzupełnienia kompetencji brakującego działu w ofercie zakładamy takie produkty jak: rekrutacja, zatrudnienie, zwalnianie, kadry, dokumentacja, procedury, regulaminy, Kodeks Pracy oraz procesy HR-owe (systemowe, rozwojowe, optymalizacyjne). Priorytetem jest zabezpieczenie dobra obsługiwanej firmy oraz poufność i wielopoziomowość współpracy.

1. Rekrutacja

Rekrutacja zakłada organizację dedykowanej rekrutacji,  poszukiwanie pracowników profilowych poprzez direct searching, ogłoszenia i rozmowy. W późniejszym etapie testy, wywiady, assessment center oraz ostateczny wybór profilowej osoby, w odniesieniu do konkretnego stanowiska pracy.

2.Zatrudnianie

W ramach usługi przygotowywane są umowy przedwstępne oraz listy intencyjne a także pakiet dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i wymaganych w pracowniczych aktach osobowych. Te działania są ściśle połączone z doradztwem w zakresie merytoryki umów oraz z weryfikacją poprzedniego zatrudnienia kandydata na pracownika.

3.Zwalnianie

Usługa zakłada przygotowywanie wszelkiej, niezbędnej do właściwego przebiegu procesu zwalniania dokumentacji. Co najważniejsze, ta musi być zgodna z zawartymi wcześniej umowami, regulaminami oraz prawem.

4. Kadry, Dokumentacja, Procedury, Regulaminy, Kodeks Pracy

W ramach usługi prowadzone są akta osobowe pracowników, doradztwo z dokumentacją z zakresu procedur, np. antymobbingowych, ochrony danych osobowych oraz regulaminów, tj. pracy, wynagradzania, czy użytkowania samochodów służbowych. Co więcej,  przygotowywane są także regulaminy wewnętrzne firm, które zawierają istotne dane, często wynikające ze specyfiki pracy, np. dotyczące czasu pracy.

5. Procesy HR – owe (systemowe, rozwojowe, optymalizacyjne)

Zakres procesów w ramach usługi:

  • system okresowych ocen pracowniczych,
  • modele kompetencyjne,
  • karty opisu stanowisk pracy,
  • systemy motywacyjne,
  • systemy kar i nagród,
  • ścieżki kariery, etc.