Coaching

1. Buisness Coaching
2. Corporate Coaching
3. Career Coaching
4. Personal Coaching
5. MindSonar

Coaching to proces skrojony na miarę indywidualnych potrzeb rozwojowych danego człowieka. Jest silnym impulsem wspierającym rozwój umiejętności, kompetencji i potencjału ludzi, w każdym obszarze ich życia i działalności. Powodów do skorzystania z coachingu może być bardzo wiele, np.: awans, zmiana pracy, wypalenie zawodowe, przebranżowienie, poszukiwanie swojej drogi zawodowej, zdrowie, odchudzanie czy lepsze zarządzanie sobą w czasie. Relacje między coachem a Klientem można określić mianem sojuszu. Rolą coacha jest jedynie udzielanie Klientowi wsparcia w znalezieniu własnych rozwiązań. Umiejętności coacha koncentrują się na procesach, czyli drogach dojścia do rozwiązania, a nie na samych rozwiązaniach. Bo w tym procesie Klient jest autorem planu działania.

1. Business Coaching

Business Coaching przeznaczony jest dla właścicieli firm, prezesów, managerów, wszystkich osób zarządzających biznesem oraz właścicieli małych firm. Co ważne, te osoby same z własnej inicjatywy wybierają proces coachingowy, aby osiągnąć swoje cele zawodowe i własne potrzeby. To od nich wychodzi impuls do zmiany, postępu i rozwoju.

2. Corporate Coaching

Corporate Coaching skierowany jest do zarządów firm i ich wewnętrznych działów odpowiedzialnych za rozwój personelu, które chcą na stałe wdrożyć kulturę coachingową. Wielokrotnie duże firmy i korporacje inwestują w rozwój swoich pracowników dając im możliwość korzystania ze wsparcia coacha zewnętrznego. Taka forma rozwoju personalnego pracownika, wielokrotnie staje się nagrodą, którą wręcza mu sponsor, czyli np. prezes firmy.

3. Career Coaching

Career Coaching skierowany jest dla osób które chcą coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Determinacji do skorzystania z tego produktu może być wiele: awans, zmiana pracy, wypalenie zawodowe, przebranżowienie czy poszukiwanie swojej drogi zawodowej po studiach. Zapotrzebowanie zazwyczaj wynika ze strony osoby, która chce zmian w obszarze zawodowym. Bywa tak, że to przełożony zauważa potrzebę wsparcia swojego pracownika w procesie zmiany.

4. Personal Coaching

Personal Coaching  koncentruje się na obszarach życiowych: czyli prywatnych celach, rozwoju osobistym, związkach i relacjach, określeniu drogi i misji życiowej oraz planach na przyszłość. Jest procesem dającym długotrwałe efekty, przy relatywnie krótkim nakładzie czasowym.