KAROLINA HUDOWICZ


Associate Certified Coach ICF
Członek ICF Global i ICF Poland

 Unique Cooperation Value

Unikalną wartością współpracy z Karoliną Hudowicz jest jej niestandardowe doświadczenie w działaniach wielopłaszczyznowych. Priorytetowo traktuje: zabezpieczenie dobra danej firmy/osoby, poufność, wielopoziomowość współpracy, analityczność, szczególnie wyróżnia ją rzadko spotykana w tej branży świadomość biznesowa.

Coaching

Karolina to akredytowany coach ICF i psycholog biznesu. Podkreśla, że w coachingu człowiek jest traktowany całościowo i dlatego nie da się zupełnie oddzielić życia zawodowego od osobistego. Te dwie sfery zawsze będą się przenikać i w pewnym stopniu wpływać jedno na drugie. Zajmuje się głównie business coachingiem. Jednak ze względu na holistyczne podejście do człowieka prowadzi także sesje personal coachingowe (coaching osobisty), zwłaszcza takie, jak wellness coaching czy health coaching (coaching zdrowia) na różnych płaszczyznach.

 

HR i Szkolenia

Karolina to także korporacyjny manager HR oraz trener. Przez wiele lat pracowała na stanowiskach średniego i wyższego szczebla zarządzania strukturami HR w dużych korporacjach zarówno polskich jak i międzynarodowych. Dzięki swojej szerokiej wiedzy na tematy związane z rozwojem osobistym i zawodowym, również w strukturach korporacji, jest w stanie lepiej zrozumieć i wspierać swoich klientów w definiowaniu celów i tworzeniu strategii ich osiągania. Posiada także szerokie doświadczenie w pracy z ludźmi na różnych szczeblach zarządzania, w wielu branżach. Dzięki wysokim umiejętnościom językowym i otwartości kulturowej, praca w środowiskach międzynarodowych i wielokulturowych, nie stanowi dla niej problemu.

 

Cechy personalne w życiu zawodowym

Jaki powinien być specjalista od „rozwoju człowieka”? Przede wszystkim sam powinien być wartościowym człowiekiem. Na tę dużą wartość, w tym przypadku składają się: empatia, równowaga wewnętrzna, samoświadomość, odwaga, pragmatyzm, wielopoziomowa dbałość oraz inteligencja połączona z oszczędnością emocjonalną. Te cechy personalne bezpośrednio przekładają się na życie zawodowe, czyli jakość oferowanych przez Karolinę usług.