Posiedzenie kapituły „Kobieta Charyzmatyczna”

W piątek 26.02.2016 roku będę członkiem kapituły oceniającej w konkursie Zabrzański Biznesplan.

Laureatki Programu otrzymają tytuły w następujących kategoriach:

 Kobieta społeczna

– Kobieta przedsiębiorcza

– Kobieta kreatywna

– Kobieta matka

– Kobieta wszechstronna

Kandydatury są zgłaszane i oceniane zarówno przez internatów jak i jury w skład, którego wchodzą m.in.: Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, zdobywczyni tytułu: Kobieta Roku, Anna Barauskas, prezes Polish American Coach Federation, dziennikarka, pierwszym w USA polski trener NLP,  współzałożycielka oraz wykładowca The NeuroLinguistic Training Institute of Chicago, Karolina Hudowicz, coach ACC, z-ca dyrektora ICF Polska Oddział Śląsk, Trener, Psycholog Biznesu, HR Manager z wieloletnim doświadczeniem, prof. Jacek Niedziela-Meira – uznany jazzman, kontrabasista, wykładowca uniwersytecki, kompozytor, powieściopisarz, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski – prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej, w Warszawie, specjalizacja:polityka międzynarodowa, polityka i gospodarka USA, region Azji i Pacyfiku oraz Beata Sekuła – pisarka, redaktor naczelna Why Story.

 

Ogłoszenie wyników/Konferencja/wręczenie tytułów: 17 marzec 2016 r. w Teatrze „Kamienica”

Wśród nominowanych znalazły się m.in.: Anna Jakubowski, dyr Coca-Cola Poland, Justyna Sieńczyło, aktorka, współzałożycielka Teatru „Kamienica”, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent M. Zabrze, dr Anna Zasada-Chorab, wice-prezydent Siemianowic Śląskich, Ewelina Stępień-Kunik, współzałożycielka Polish Soccer Skills, kompleksowego systemu szkoleń piłkarskich dzieci i młodzieży Elżbieta Nemś, wice-dyrektor ZPEC, Maria Demidowicz, pani prezes Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, Olga Kozierowska, założycielka „Sukcesu Pisanego Szminką”, Ewelina Romańska, dyr ds. HR Franke Polska, Krystyna Pluta, 80-letnia podróżniczka, wice-prezes Koła Seniora w Gliwicach, działaczka społeczna na rzecz dzieci z domów dziecka, była tancerka zespołu ludowego, dr Barbara Filipczyk-Halladin, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni wykładowca w Instytucie Socjologii, pełniąca także funkcję wicedyrektora tegoż instytutu w latach 1991 – 2012, prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego – specjalizacja: psychologia społeczna, studia kulturowe, praca socjalna, socjologia miasta i regionu, społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Aleksandra Gajewska – aktorka teatralna i działaczka społeczn-samorządowa, wice-marszałek województwa ślaskiego (2010-2013), Alina Nowak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, działaczka społeczna – Dress for Sucess, kurator społeczny, Beata Żółkiewska- działaczka na rzecz zwierząt: Mondo Cane, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOZ „ANIMALS”, Pogotowie dla Zwierzą.