Wywiad Why Story – Czym jest coaching? część 1.

Wywiad, który opublikowany był na portalu Why Story. Rozmowa z Karoliną Hudowicz rozwijająca odpowiedź na pytanie czym jest coaching. Część 1.

WS: Dlaczego (od tego słowa zaczynamy wywiady na WHY STORY) zdecydowałaś się zostać coach’em? Byłaś wcześniej anglistką, to chyba też interesujący zawód?

KH: Coaching to proces i jak w każdym procesie myśli i pomysły ewoluują. Z coachingiem po raz pierwszy zetknęłam się w 2007 roku podczas studiów podyplomowych – Akademia Trenera Grupowego. Jedną z prowadzących zajęcia była dr. Anna Syrek Kossowska była już coachem i sporo mówiła o coachingu, o różnicach pomiędzy trenerem, coachem, mentorem i  terapeutą… w 2009 rozpoczęłam Akademię Profesjonalnego Coachingu i to był mój pierwszy lecz najdłuższy i mocny proces coachingowy – trwał 9 miesięcy!

Tak byłam anglistką i podczas studiów licencjackich na UŚ dorabiałam w prywatnych szkołach językowych choć studiowałam angielski język handlowy. To było dobre doświadczenie nauczycielskie i nauczyłam się uczyć kogoś. Po studiach wyjechałam do USA – podróżować i pracować przez rok.Po powrocie zdecydowałam się zrobić magisterskie studia pomimo wielu różnic programowych na kierunku Psychologia Biznesu i tak później dalej Akademia Trenerów grupowych, Akademia profesjonalnego Coachingu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi aż do akredytacji ICF  ACC

WS: Jakie musiałaś zdobyć kwalifikacje?

KH: Jak już wspomniałam jestem akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) i oprócz ogromu wcześniejszych doświadczeń, wiedzy, metod i narzędzi musiałam przeprowadzić wiele sesji z klientami z mentor-coachami żeby w ogóle podejść do egzaminu. Egzamin to test online oraz nagranie swojej sesji ze swoim klientem będącym w procesie, transkrypcja tego nagrania i przesłanie do oceny przez asesorów ICF w USA.

WS: Czym jest coaching?

KH: Jest wiele definicji coachinu ale przytoczę trzy najbardziej znane:

Profesjonalny coaching to rozwijająca się relacja zawodowa, która pomaga osiągać nadzwyczajne wyniki w życiu, w karierze, w firmach lub organizacjach. Proces coachingu umożliwia Klientom pogłębianie wiedzy, osiąganie lepszych wyników i poprawę jakości życia…

Interantional Coaching Federation

Coaching to posługiwanie się ciszą, pytaniami i wyzwaniami w celu udzielenia Klientowi pomocy w realizowaniu konkretnego celu zawodowego…

dr Angus McLeod

Coaching to pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą…

International Coaching Community

Jak widać definicje te są do siebie podobne… ja raczej przytoczę metaforę choachingu Miltona Ericsona gdyż w mojej ocenie to najlepiej obrazuje czym tak naprawdę jest coaching:

Pewnego dnia, gdy byłem jeszcze uczniem szkoły średniej, do naszego gospodarstwa przybłąkał się koń. Miał na sobie siodło, był bardzo spocony i dyszał. Daliśmy mu wody i postanowiliśmy odprowadzić do właściciela. Nikt jednak nie wiedział, skąd przyszedł. Wsiadłem na niego i poprowadziłem w kierunku drogi. Wiedziałem, że koń wybierze właściwy kierunek, choć nie wiedziałem, jaki on będzie. Koń pognał do przodu. Od czasu do czasu zatrzymywał się i wchodził na pola skubać trawę. Wtedy delikatnie przypominałem mu o drodze. Po pewnym czasie koń skręcił do czyjegoś gospodarstwa. Ucieszony i zdumiony gospodarz wyszedł nam na spotkanie:
– To mój koń, gdzie go znalazłeś?
– Jakieś siedem kilometrów stąd.
– Ale skąd wiedziałeś dokąd go odprowadzić??
– Nie wiedziałem. Koń wiedział. Ja tylko kierowałem jego uwagę na drogę.

WS: Jakim rodzajem coachingu się zajmujesz/w czym się specjalizujesz?

KH: Biorąc pod uwagę moje doświadczenia korporacyjne zajmuję się głównie szeroko rozumianym Business Coachingiem, jednakże moje doświadczenia życiowe powodują że Personal coaching jest także obecny w mojej ofercie zwłaszcza taki jak Wellness coaching czy Health coaching w różnych płaszczyznach ale o tym może kiedy indziej….

WS: Komu może pomóc coach?

KH: Każdemu kto potrzebuje zmiany, każdemu kto jest otwarty na siebie i na zmiany, ponieważ nie da się pomóc klientowi uciekającemu, niegotowemu na konfrontację z samym sobą. Coaching jest dla każdego kto jest świadomy i zdrowy psychicznie, ponieważ nie da się pomóc klientowi, który nie jest świadomy że zmiana to czasami trudny proces. Z kolei klientom którzy mają głębsze problemy np. natury emocjonalnej czy traumy sugeruję zawsze najpierw przepracować je terapeutycznie i jeżeli będą gotowi na dalsze zmiany to zapraszam na coaching☺

WS: Jakie są cele coachingu w biznesie, na czym polega?

KH: O ile Life coaching lub Personal coaching jest skupiony przede wszystkim na osobistych aspektach klienta o tyle szeroko pojęty Business coaching koncentruje się głównie na celach w sferze zawodowej. Business coaching ma wiele odmian dostosowanych do konkretnych potrzeb zarówno osób, zespołów czy całych firm lub instytucji korzystających z pomocy profesjonalnych coachów.

I tak na przykład Cereer coaching jest idelnym rozwiązanie dla absolwentów szkół czy też osób borykających się z brakiem zatrudnienia. Tutaj coaching może pełnić funkcję innowacyjnego i skutecznego doradcy zawodowego, gdyż czasem młodzi ludzie nie wiedzą w którą stronę zawodowo pójść bo nie znają swojego potencjału wewnętrznego ale mają marzenia…nie wiedzą czy dalej się uczyć czy podjąć pracę a jak się uczyć to w jakim kierunku a jak do pracy to gdzie itd. Career coaching to również idealne rozwiązanie dla tych osób, które są niezadowolone ze swojej sytuacji zawodowej i bądź nie wiedzą jak, bądź się po prostu boją i nie zmieniają pracy ale czują się w niej coraz gorzej…

Kolejną specjalizacją Business coachingu jest szeroko rozumiany Executive coaching przeznaczony głównie dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Executive coaching skupia się głównie na rozwijaniu charyzmy oraz umiejętności przywódczych i uświadomieniu managerowi, które jego cechy osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej, psychiczne czy poznawcze mogą wpłynąć pozytywnie na relacje z pracownikami a co za tym idzie przekuć się na wyniki. To również doskonałe narzędzie dla osób zarządzających pracownikami, które chcą nauczyć się budować ścieżki kariery swoich podwładnych. Chętnie z tego rodzaju wsparcia korzystają zarówno managerowie niższego szczebla zarządzania jaki i dyrektorzy czy prezesi firm.

Nie mogę zapomnieć także o Team coachingu. Coaching zespołowy jest również świetną formą wsparcia dla całych zespołów które do osiągania jeszcze lepszych wyników potrzebują na przykład zmiany w zakresie komunikacji między sobą. Firma to przede wszystkim ludzie dlatego Leadership Coaching to projekt dedykowany całemu przedsiębiorstwu ale oparty na pracy indywidualnej z personelem i indywidualnym podejściu do każdej zatrudnionej osoby bo tutaj celem jest poprawa skuteczności współpracy wewnątrz firmy. Obecnie coraz częściej spotykam się z zapytaniem o coaching dla całej firmy mający na celu podniesienie skuteczności strategii rozwoju firmy na rynku oraz umocnienie jej pozycji jest to tzw. Strategic Business coaching.

Firma to przede wszystkim ludzie dlatego Leadership Coaching to projekt dedykowany całemu przedsiębiorstwu ale oparty na pracy indywidualnej z personelem i indywidualnym podejściu do każdej zatrudnionej osoby bo tutaj celem jest poprawa skuteczności współpracy wewnątrz firmy.