Korporacja logistyczna

HR Consulting

#humanresources #proceduraantymobbingowa

Cel

#usprawnienieprocedur

HISTORIA

Duża korporacja logistyczna, która jest zlepkiem kilku wykupionych spółek. Obecnie doskonale radzi sobie na polskim rynku.

WSPÓŁPRACA

W ramach stałego zatrudnienia w tejże korporacji zarządzałam działem HR. Od podstaw tworzyłam dokumentację i regulaminy wewnętrzne. Podczas pracy nad regulaminem pracy, dział HR wyszedł z propozycją dołączenia do regulaminu informacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz procedury antymobbingowej. Istotne jest to, że już samo uwzględnienie tych zapisów w dokumentacji stanowi formę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Daje poczucie bezpieczeństwa zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.

REALIZACJA

Z uwagi na obawy zarządu, które dotyczyły możliwości nadużywania tej procedury przez pracowników np. przez błąd w interpretacji, nie włączono przygotowanych załączników do dokumentacji. Niestety niedługo później, jeden z pracowników, który zakończył stosunek pracy za porozumieniem stron, złożył pozew do sądu o mobbing przez przełożonego. Efektem tegoż pozwu było niemal natychmiastowe wprowadzenie procedur do regulaminu i przeszkolenie pracowników.

ZAKRES PRAC

HR Consulting:

– dokumentacja,

– procedury,

– regulaminy,

– KP,

– kadry.

Zobacz podobne HR Consulting
HR Consulting

#humanresources #proceduraantymobbingowa

Korporacja logistyczna

#usprawnienieprocedur

czytaj więcej